Inwestycje

Budowa windy przy budynku nr 1 na Pl. Hallera

 

Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa jednego z budynków kompleksu dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – 90-647 Łódź, Pl. Gen. J. Hallera 1, budynek I, o szyb dźwigowy, osobowy wraz z przedsionkiem wejściowym oraz przebudowa fragmentu istniejącego chodnika i części parkingu. Celem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest dostosowanie posiadanej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inwestycja zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich kondygnacji, tym samym usprawni komunikację wewnątrz obiektu. Prace adaptacyjne objęły zagospodarowanie terenu, w tym przebudowę zewnętrznych ciągów komunikacyjnych: przebudowę nawierzchni chodników, likwidację krawężników, nawierzchnie w zewnętrznych ciągach komunikacyjnych wykonane zostały z materiałów niepowodujących poślizgu. Obok windy utworzono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi stawia sobie za cel stworzenie warunków umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich wymiarach życia akademickiego, a tym samym wyrównanie ich szans edukacyjnych.

 

Medical University of Lodz
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Find us!