Inwestycje

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego

Opis inwestycji: Celem głównym projektu było unowocześnienie infrastruktury Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz zwiększenie liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów.

Cele szczegółowe projektu: 

  • Rozwój poszczególnych wydziałów naszej Uczelni, takich jak: Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Wydział Lekarski, Oddział Stomatologiczny, Wydział Wojskowo – Lekarski, poprzez podniesienie jakości kształcenia i efektywności badań naukowych.
  • Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Uczelni, co będzie miało przełożenie na unowocześnienie oraz zwiększenie efektywności procesu kształcenia zgodne z dążeniem do budowy gospodarki opartej na wiedzy.
  • Wdrożenie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w nauczaniu.
  • Rozwój współpracy międzynarodowej Uczelni, w tym organizacji studiów o charakterze międzynarodowym, oraz tworzenie europejskiej sieci kontaktów pomiędzy specjalistami w priorytetowych dziedzinach.
  • Realizacja modelu szkolnictwa wyższego zgodnego z założeniami Deklaracji Bolońskiej i Strategii Lizbońskiej.

Powstanie “Centrum Dydaktycznego” niesie za sobą nie tylko korzyści związane z rozwojem sfery dydaktyczno – badawczej na samej Uczelni, ale także rozpowszechnianie i udostępnianie wyników badań i obserwacji innym Uczelniom, z kraju i zagranicy, oraz różnym gałęziom gospodarki.

Budowa i rozbudowie obiektów infrastruktury Uczelni wraz z wyposażeniem w zakresie:

  • dobudowania Auli do budynku A2 od północnej strony, która mieści ponad 1000 osób, a jej powierzchnia wynosi 1200 m2,
  • przebudowy i adaptacji trzech istniejących kondygnacji budynku (łącznie o powierzchni 5900 m2) spełniających rolę nowoczesnych sal wykładowych i laboratoriów.
  • wykorzystania istniejących budynków położonych przy ulicy Żeligowskiego 7/9 dla stworzenia laboratoriów Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego.
  • Wyposażenie Uczelni w aparaturę naukowo-badawczą, teleinformatyczną wykorzystywaną w procesie dydaktycznym wraz z dostosowaniem stanu technicznego istniejącej infrastruktury do wymogów nowego wyposażenia.

Obiekt jest w pełni przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Medical University of Lodz
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Find us!