Inwestycje

Centrum Symulacji Medycznych

 

Cel główny projektu: Celem projektu jest stworzenie Centrum Symulacji Medycznych (CSM) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które będzie istotnym narzędziem dydaktycznym w kształceniu przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Realizacja projektu wpisuje się w długofalowy program zagospodarowania i wykorzystania istniejącej struktury Szpitala CKD UM przy ul. Pomorskiej (przybliżona powierzchnia użytkowa 2 400 m2). Główną ideą CSM będzie wspólny trening zespołów medycznych na wielu poziomach i specjalizacjach świadczenia opieki medycznej, począwszy od pomocy przedszpitalnej, poprzez szpitalny oddział ratunkowy, salę operacyjną, poszczególne oddziały szpitalne oraz pracownie doskonalenia zawodowego dla studentów, lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych. Rozwiązanie takie prowadzi „pacjenta” – konkretny przypadek kliniczny, przez symulowany system opieki zdrowotnej, a także umożliwia interdyscyplinarny trening różnych specjalizacji medycznych.

Umiejętność oceny urazu pacjenta w szczególnych warunkach ograniczonej przestrzeni i utrudnionego dostępu, w obliczu narastającej stale liczby wypadków komunikacyjnych, jest niezbędna zarówno dla przyszłych lekarzy, jak i ratowników medycznych. Szczególne techniki wdrażane w trakcie stabilizacji wstępnej poszkodowanego oraz podczas wydobywania osoby z trudno dostępnego miejsca, mogą zostać w pełni opanowane przez studentów tylko i wyłącznie w warunkach przypominających realne.

Współistnienie w centrum symulacji pracowni symulacji wydobywania poszkodowanych z pojazdu, pracowni – wnętrza ambulansu oraz pracowni – SOR/IP, umożliwi przeprowadzenie w czasie trwania jednych zajęć scenariuszy od miejsca zdarzenia do wstępnej stabilizacji pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym. Podział grupy studenckiej na zespoły działające w obszarze przedszpitalnym i wczesnoszpitalnym stworzy niepowtarzalną możliwość kształtowania umiejętności kompleksowej opieki nad pacjentem, aż do momentu przekazania go na określony oddział specjalistyczny.

Poza tym taka konfiguracja centrum symulacji umożliwi prowadzenie zajęć nie tylko z zakresu zaawansowanych czynności podtrzymujących życie w urazach dla studentów wyższych lat studiów, ale także z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo będzie możliwe łączenie grup studenckich z różnych kierunków: lekarskiego, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa, w celu przeprowadzenia ćwiczeń dotyczących pracy w zespołach i współpracy pomiędzy zespołami.

Po zakończeniu inwestycji (zdjęcia z podobnego już wybudowanego obiektu w Polsce):

Medical University of Lodz
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Find us!