Inwestycje

IV DOM STUDENTA

Opis inwestycji: Koncepcja przebudowy Domu Studenta Nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zakładała odejście od pojęcia “miejsce zakwaterowania studentów”, natomiast jej celem było stworzenie miejsca nauki i spędzania czasu wolnego. Studenci w trakcie roku akademickiego spędzają znacznie więcej czasu w domu studenckim, niż w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania. Biorąc to pod uwagę zaprojektowano tą przestrzeń, tak aby stanowiła nowoczesne oraz przyjazne, dla osób w nim przebywających, otoczenie. Podstawowym problemem spotykanym we wszystkich takich obiektach jest skoncentrowanie wielu osób, często o skrajnie różnych cechach osobowości na małym obszarze. Koncepcja przebudowy DS4 zakładała utworzenie dla każdej osoby indywidualnej strefy, uwzględniającej potrzeby emocjonalne, kulturowe i fizyczne, a także umożliwiającej wyrażanie siebie, poprzez zachowania, które dzięki różnorodnym rozwiązaniom i przeorganizowaniu przestrzeni, nie będą stały w sprzeczności do oczekiwań i potrzeb innych mieszkańców akademika.

Obecnie, przy uwzględnieniu powyższych założeń, obiekt zaaranżowany został w następujący sposób:
Na powtarzalnych kondygnacjach zaprojektowano zespoły trzech pokoi, dwa z nich są jednoosobowe o powierzchni ok. 9,0 m2, natomiast jeden jest dwuosobowy o powierzchni ok. 14 m2. Pokoje wyposażone są w biurko wraz z regałem, łóżko z szufladami oraz szafę ubraniową. Ponadto w każdym zespole zaprojektowany został węzeł higieniczno-sanitarny o powierzchni 2,7 m2 oraz przestrzeń socjalno-bytowa o powierzchni ok. 7,5 m2, wyposażona w podstawowe przybory kuchenne oraz zlewozmywak i lodówkę. Taka koncepcja funkcjonalno-przestrzenna daje możliwość każdemu mieszkańcowi utrzymywania kontaktów oraz integracji ze wspólnotą akademika.

Na parterze zaprojektowano pokoje jednoosobowe z aneksem kuchennym, a także pokoje z dodatkową strefą dzienną. Ponadto na parterze przewidziano wspólną kuchnię, pokój wspólnej nauki (tego typu pokoje odnaleźć można również na wszystkich kondygnacjach parzystych) oraz pomieszczenia administracyjno-socjalne.

W piwnicy budynku znajduje się miejsce wydzielone do spotkań oraz pomieszczenie przewidziane do celów rekreacyjnych. Zaprojektowano również pralnię wyposażoną w pralko-suszarki, pomieszczenie na rowery oraz pomieszczenia magazynowo-pomocnicze, niezbędne do funkcjonowania obiektu.

Budynek przebudowany został tak, aby dostępny był również dla osób niepełnosprawnych. Udogodnienia i dostępność umożliwia zewnętrzna pochylnia, przebudowany szyb windowy wraz z wymienioną, odpowiednio dostosowaną, kabiną , a także zamontowane stosowne urządzenia likwidujące wszelkie bariery architektoniczne.

Budynek wyposażony jest w instalację wentylacji grawitacyjnej gwarantującą wymagany przepływ powietrza, a tym samym zapewniającą odpowiedni komfort mieszkańcom. Drzwi wewnętrzne w budynku wyposażone są w zamki elektroniczne z czytnikami kart umożliwiające personalizowanie mieszkańców i nadanie odpowiednich funkcji oraz przypisanie poszczególnych cech do danych kart. W pokojach znajduje się instalacja telefoniczna, TV oraz Internet. Strefa wokół budynku, w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, będzie objęta monitoringiem wizyjnym.

Podstawowe parametry techniczne budynku:
Ilość kondygnacji naziemnych – 8
Ilość kondygnacji podziemnych 1
Powierzchnia zabudowy 478,11 m2

 

 Zapraszamy na Wirtualny Spacer po obiekcie:

1

 

 

Po zakończeniu inwestycji:

 

W trakcie inwestycji:

 

Przed rozpoczęciem inwestycji:

Medical University of Lodz
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Find us!