Inwestycje

Obiekt sportowy

Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest propagowanie aktywności ruchowej oraz promowanie zdrowego stylu życia w społeczności akademickiej. Założone cele mają być realizowane w sposób zapewniający ich synergię w uzyskaniu wymiernego efektu społecznego.
Najistotniejszym elementem realizacji projektu jest stworzenie nowego obiektu, który będzie odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni sportowej dla: osób niepełnosprawnych, studentów i sportowców.

Problemy, na które odpowiedzią będzie nowoczesny obiekt sportowy:

  • brak właściwej aktywności fizycznej wśród studentów,
  • obecny budynek nie spełnia dzisiejszych wymagań obiektów sportowych dla oficjalnych rozgrywek międzyuczelnianych,
  • przestarzała infrastruktura obecnej hali i basenu kumuluje znaczne koszty remontowe –eksploatacyjne,
  • brak nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb badań naukowych związanych z diagnostyką wysiłkową oraz analizą ruchu.

Budowa obiektu będzie symbolem propagowania aktywności ruchowej oraz promowania zdrowego stylu życia wśród studentów, poprzez zapewnienie bazy do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych, zajęć na pływalniach, rehabilitacji, jak również dydaktyki ukierunkowanej na opanowanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności w zakresie “treningu dla zdrowia”, rozumianego jako planowanie regularnego wysiłku odpowiedniego dla kształtowania sprawności fizycznej.

Planowane inwestycje:
W planach jest powstanie ośrodka sportowo-rekreacyjno-naukowego, który będzie posiadał:

  • dużą halę sportową z trybuną, dostępną również dla osób niepełnosprawnych, małą salę sportową, basen sportowy z ruchomym dnem, siłownię, salę do squasha, salę do tenisa stołowego, wewnętrzną i zewnętrzną ścianę do wspinaczki, salę do aerobiku z niezbędnym zapleczem administracyjno-technicznym, boisko do piłki nożnej, dwa boiska do koszykówki oraz dwa boiska do piłki siatkowej,
  • poradnię ukierunkowaną na rehabilitację oraz medycynę sportową, szczególnie w zakresie diagnostyki wysiłkowej i orzecznictwa, która zajmowała się będzie badaniem wpływu różno-rodnych czynników na sprawność psychofizyczną człowieka, prowadzącą nowoczesne i wysoce użyteczne badania naukowe.

Efektem starań podjętych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie powstanie wyjątkowego w skali Polski ośrodka sportowo-rekreacyjno-naukowego opartego na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Planowane w obiekcie projekty badawcze o charakterze aplikacyjnym stworzą obiecujące możliwości współpracy z przemysłem medycznym, rehabilitacyjnym i farmaceutycznym.

Medical University of Lodz
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Find us!