Inwestycje

Termomodernizacja budynku A4 CKD

 

Opis inwestycji:Zmniejszenie rocznego zużycia energii ogrzewania budynku o ok. 40% . Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń emitowanych przez dostawcę energii cieplnej. Poprawienie estetyki i wyglądu wizualnego budynku, jak również jego walorów użytkowych.

nfosigw

Inwestycję dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umowami nr 456/2012/WN05/OA-TR-ZI/D oraz 457/2012/WN05/OA-TR-KU/P na realizację Projektu pt. „Kompleksowa Termomodernizacja Wybranych Budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap II”

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace budowlane:

  1. Modernizacja instalacji c.o. obejmująca: wykonanie nowej instalacji c.o., wyposażonej w podpionowe zawory różnicy ciśnień i przygrzejnikowe zawory termostatyczne z głowicami regulacyjnymi oraz wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji poprzez ustawienie wstępnych nastaw na zaworach termostatycznych.
  2. Ocieplenie stropodachu laminowanymi papą dachowymi płytami styropianowymi (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/(m K)), o grubości 20 cm.
  3. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/(m*K)), o grubości 12 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem.
  4. Ocieplenie ścian przy gruncie poprzez ich odkopanie, odgrzebiennie, wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,04 W/(m K) i grubości 10 cm.
  5. Wymiana pozostałych starych okien na nowe wyposażone w nawiewniki okienne higrosterowana o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U=1,6 W/(m2 K).

Medical University of Lodz
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Find us!