Inwestycje

Termomodernizacja Budynku Biblioteki

 

Opis inwestycji: Zmniejszenie rocznego zużycia energii ogrzewania budynku o ok. 40% . Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń emitowanych przez dostawcę energii cieplnej. Poprawienie estetyki i wyglądu wizualnego budynku, jak również jego walorów użytkowych.

nfosigw

Inwestycję dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umowami nr 126/2012/WN-05/OA-TR-ZI/D oraz 127/2012/WN-05/OA-TR-KU/P na realizację Projektu pt. „Kompleksowa Termomodernizacja Wybranych Budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”
W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace budowlane:

  1. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu styropianem EPS 70-040 gr. 14 cm metodą lekką mokrą o pow. 1 808,83 m2 (w tym ościeże 242,76 m2).
  2. Ocieplenie ścian piwnic (do 1,0 m poniżej poziomu terenu) polistyrenem ekstrudowanym =0,034 W/mK gr. 10 cm metodą lekką mokrą o pow. 194,11 m2.
  3. Ocieplenie stropów zewnętrznych części nadwieszanych nad parterem i I piętrem styropianem EPS 70-040 gr. 14 cm. o pow. 1 031,97 m2.
  4. Odtworzenie obróbek blacharskich, parapetów, ogniomurów, pasów pod i nadrynnowych, instalacji odwodnienia dachu – rynny i rury spustowe, instalacji odgromowej.
  5. Wymiana ślusarki z istniejącej na ślusarkę aluminiową (witryny aluminiowe składające się z okien i drzwi wejściowych), szkloną zestawami o współczynniku przenikania ciepła przegrody U = 1,6 W/m2×K (powierzchnia do wymiany 1 018,25 m2). Wymieniane okna wyposażone zostały w nawiewniki higrosterowane. Wymiana okien na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła przegrody U = 1,6 W/m2×K i powierzchni 0,85 m2. Łączna powierzchnia wymienianych okien i drzwi: 1 019,10 m2.
  6. Ocieplenie stropodachów wentylowanych nadmuchem granulatu wełny mineralnej o współczynniku przewodności cieplnej 0,040 W/mK i grubości warstwy 18 cm. Powierzchnia docieplenia 1 551,99 m2. Docieplenie stropodachu pełnego nad maszynownią dźwigu i klatką schodową płytami styropianowymi EPS 100-038 gr 15 cm + dwuwarstwowe poszycie z papy termozgrzewalnej – powierzchnia 25,12 m2 .
  7. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę przewodów o długości łącznej około 1695 m, grzejników około 126 szt., montaż zaworów termostatycznych około 125 szt, zaworów podpionowych, regulację hydrauliczną.
  8. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Medical University of Lodz
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Find us!