Inwestycje

Termomodernizacja budynku C5 CKD

 

Opis inwestycji: Zmniejszenie rocznego zużycia energii ogrzewania budynku o ok. 40% . Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń emitowanych przez dostawcę energii cieplnej. Poprawienie estetyki i wyglądu wizualnego budynku, jak również jego walorów użytkowych.

nfosigw

Inwestycję dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umowami nr 456/2012/WN05/OA-TR-ZI/D oraz 457/2012/WN05/OA-TR-KU/P na realizację Projektu pt. „Kompleksowa Termomodernizacja Wybranych Budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap II”
W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace budowlane:

 1. Wykonanie nowej instalacji c.o., wyposażonej w podpionowe zawory różnicy ciśnień i przygrzejnikowe zawory termostatyczne z głowicami regulacyjnymi oraz wykonanie regulacji instalacji hydraulicznej poprzez ustawienie wstępnych nastaw na zaworach termostatycznych.
  – wymiana 1344 mb. rur o średnicy od 15 do 54 mm (miedzianych i z tworzyw sztucznych)
  – wymiana 222 szt. grzejników na stalowe dwu i trzy płytowe
  – wymiana zaworów termostatycznych
  – wymiana zaworów podpionowych
  – demontaż starej instalacji c.o.
 2. Ocieplenie stropodachu i dachu szedowego laminowanymi papą dachowymi płytami styropianowymi (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/(m K)), o grubości 14 cm.
  – stropodach 3197,20 m2,
  – dach szedowy 394 m2.
 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 1714 m2 styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/(m*K)), o grubości 12 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem.
  – Ocieplenie ścian przy gruncie o powierzchni 456 m2 poprzez ich odkopanie, odgrzybienie, wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,04 W/(m K) i grubości 10 cm.
 4. Wymiana pozostałych starych okien na nowe wyposażone w nawiewniki okienne higrosterowana o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U=1,6 W/(m2 K), Łącznie: 771,4 m2.

Medical University of Lodz
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Find us!