Inwestycje

Termomodernizacja Budynku nr 1 przy pl. Hallera

Opis inwestycji: Zmniejszenie rocznego zużycia energii ogrzewania budynku o ok. 40% . Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń emitowanych przez dostawcę energii cieplnej. Poprawienie estetyki i wyglądu wizualnego budynku, jak również jego walorów użytkowych.

nfosigw

Inwestycję dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umowami nr 126/2012/WN-05/OA-TR-ZI/D oraz 127/2012/WN-05/OA-TR-KU/P na realizację Projektu pt. „Kompleksowa Termomodernizacja Wybranych Budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace budowlane:
1. Wymiana starych okien o pow. 445,4 m2 wraz z montażem nawiewników okiennych higrosterowanych o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna Umax=1,70 W/m2K.
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm metodą lekką mokrą (o pow. 3206,3 m2, w tym 207,75 m2 ościeży styropianem EPS 70 o grubości 2 cm).
3. Wymiana obróbek blacharskich, parapetów, ogniomurów, pasów pod i nadrynnowych, instalacji odwodnienia dachu – rynny i rury spustowe, instalacji odgromowej.
4. Ocieplenie stropodachu z pustką powietrzną granulowanym materiałem izolacyjnym typu EKOFIBER lub GRANROCK gr. 16 cm o współczynniku przewodności cieplnej =0,042 W/mK ułożonym metodą “blow in” na stropie w przestrzeni powietrznej stropodachu o pow. 1687,0 m2.
5. Wymiana grzejników (około 261 szt.), przewodów (około 1875 m), montaż zaworów termostatycznych, zaworów podpionowych regulacji różnicy ciśnień, regulacja hydrauliczna instalacji.
6. Wykonanie dokumentacji projektowej

Medical University of Lodz
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Find us!