Inwestycje

Termomodernizacja I Domu Studenta

Opis inwestycji: Poprawa warunków bytowych studentów zamieszkujących akademik poprzez termomodernizację, która zmniejszyła roczne zużycie energii ogrzewania budynku o ok. 40%. Zmniejszono także emisję dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń emitowanych przez dostawcę energii cieplnej. Dodatkowo poprawiona została estetyka i wygląd wizualny budynku, jak również jego walory użytkowe.

nfosigw

 Inwestycję dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umowami nr 456/2012/WN05/OA-TR-ZI/D oraz 457/2012/WN05/OA-TR-KU/P na realizację Projektu pt. „Kompleksowa Termomodernizacja Wybranych Budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap II”

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace budowlane:

  • Ocieplenie dachu laminowanymi papą dachowymi płytami styropianowymi (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/(m K)), o grubości 20 cm o powierzchni 1 659,80 m2.
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 4309,86 m2 styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(m*K)), o grubości 12 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem.
  • Ocieplenie ścian przy gruncie o powierzchni 670,80 m2 poprzez ich odkopanie, odgrzybienie, wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/(m K) i grubości 10 cm.).

Medical University of Lodz
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Find us!