Inwestycje

Termomodernizacja Kompleksu budynków Farmacji bud. A, B, C, D

 

Opis inwestycji: Zmniejszenie rocznego zużycia energii ogrzewania budynku o ok. 40% . Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń emitowanych przez dostawcę energii cieplnej. Poprawienie estetyki i wyglądu wizualnego budynku, jak również jego walorów użytkowych.

nfosigw

Inwestycję dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umowami nr 126/2012/WN-05/OA-TR-ZI/D oraz 127/2012/WN-05/OA-TR-KU/P na realizację Projektu pt. „Kompleksowa Termomodernizacja Wybranych Budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace budowlane:

  1. Wymiana starych okien i drzwi (Okna o pow.- 232,93 m2, drzwi o pow.- 6,27 m2) wraz z montażem nawiewników okiennych higrosterowanych o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna i drzwi Umax=1,60 W/m2K.
  2. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm metodą lekką mokrą (oraz ścian piwnic i cokołu 10 cm polistyrenu ekstrudowanego). Ocieplenie ościeży okiennych styropianem gr. 2 cm (1 960,68 m2). Łączne ocieplenie o pow. 9 281,4 m2 .
  3. Odtworzenie obróbek blacharskich, parapetów, ogniomurów, pasów pod i nadrynnowych, instalacji odwodnienia dachu – rynny i rury spustowe, instalacji odgromowej.
  4. Ocieplenie stropodachu pełnego płytami styropianowymi laminowanymi papą asfaltową oraz dwukrotne poszycie z papy termozgrzewalnej. Wykonano 4279,79 m2 ocieplenia (ze względów technologicznych część stropodachu budynku “B” ocieplono płytami styropianowymi o grubości 8 cm – 82,79 m2).
  5. Wymiana instalacji grzewczej na nową o znacznie lepszych parametrach technicznych.
  6. Montaż kurtyny powietrznej w drzwiach wejściowych głównych budynku “B”.
  7. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Medical University of Lodz
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Find us!