Inwestycje

Termomodernizacja Kompleksu budynków Żeligowskiego 7/9

Opis inwestycji: Zmniejszenie rocznego zużycia energii ogrzewania budynku. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń emitowanych przez dostawcę energii cieplnej. Dodatkowo poprawienie estetyki i wyglądu wizualnego budynku, jak również jego walorów użytkowych.

nfosigw

Inwestycję dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umowami nr 126/2012/WN-05/OA-TR-ZI/D oraz 127/2012/WN-05/OA-TR-KU/P na realizację Projektu pt. „Kompleksowa Termomodernizacja Wybranych Budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace budowlane:

  1. Wymiana starych okien o pow. 765,3 m2 oraz montaż nawiewników okiennych higrosterowanych.
  2. Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej o grubości 16 cm, współczynniku przewodności ciepła 0,039 W/mK wraz z wykonaniem “ślepej” podłogi z płyt OSB na legarach drewnianych o pow. 2294,0 m2.
  3. Wymiana grzejników (około 406 szt.), przewodów (około 4908 m), montaż zaworów termostatycznych, zaworów podpionowych regulacji różnicy ciśnień, regulacja hydrauliczna instalacji.
  4. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Medical University of Lodz
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Find us!